Regulamin sklepu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy, działający pod adresem www.fortivit.pl prowadzony jest przez firmę Centrum naukowo Badawcze Ladrob , 45-805 Opole przy ul. Północnej 10 Nip: 754-256-13-71
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. PRAWA AUTORSKIE
1. Treść strony internetowej Sklepu FortiVit.pl jest chroniona prawami autorskimi. Kopiowanie przetwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie tylko za pisemną zgodą Właściciela.
2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, logo, zdjęcia i ilustracje produktów umieszczone na stronie Sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1. Zakupy w sklepie internetowym FortiVit.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
2. Składanie zamówień w sklepie odbywa się poprzez:
a) Wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu – całodobowo
b) Kontakt telefoniczny na numery: 502 595 505 lub 792 555 165 lub 533 603 233 w godzinach od 9.00 do godziny 14.00
3. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe podanie danych zamawiającego (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, adres wysyłki, dane do faktury). Sklep FortiVit.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. błędnie wypełnionych, bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
5. Przyjęcie przez sklep FortiVit.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub/i telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu  FortiVit.pl
6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
7. Sklep internetowy FortiVit.pl przyjmuje zamówienia poprzez e-sklep przez całą dobę we wszystkie dni w roku, a telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Zamówienia złożone poprzez e-sklep w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Sklep internetowy FortiVit.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki)
b) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera
9. Zamówienia w sklepie internetowym FortiVit.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego sklep.ladrob.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Ceny podawane w sklepie internetowym FortiVit.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep FortiVit.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
11. Sklep FortiVit.pl każdorazowo wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
13. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paynow.
14. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Sklep FortiVit.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie FortiVit.pl
3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia przebiega następująco:
a) W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu FortiVit.pl skontaktuje się z klientem i telefonicznie potwierdzi zamówienie. W przypadku, kiedy w przeciągu 48 godzin próba potwierdzenia nie powiedzie się, zamówienie zostanie anulowane.
4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek FortiVit.pl wpłyną odpowiednie środki. Zamawiający na własną prośbę może otrzymać wiadomość e-mail informującą o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / paragonu.
5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzić wygląd zewnętrzy paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub w opakowaniu firmy kurierskiej Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki (wynika to z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego) i sporządzić z osobą dostarczającą „Protokół szkody” z datą odbioru paczki. Pokwitowanie kurierowi odbioru przesyłki zamyka drogę postępowania reklamacyjnego. Postępując w ten sposób Zamawiający nieświadomie sam zrzeka się przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Następnie powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego FortiVit.pl drogą e-mailową: fortivit@ladrob.pl lub telefonicznie.
6. Przewidywany czas dostawy zamówień wynosi do 48godzin roboczych, a jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostawy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cen przewoźnika.

5. REKLAMACJE I GWARANCJE
1. Sklep FortiVit.pl jest wyłącznie dystrybutorem produktów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za działanie sprzedawanych produktów. Reklamacje dotyczące tego aspektu należy kierować bezpośrednio do importerów i producentów, których dane znajdują się na opakowaniach towaru.
2. W przypadku stwierdzenia wady produktu nie wynikającej z transportu (patrz pkt 3.5), reklamacja powinna zostać skierowana bezpośrednio do CNB Ladrob, dlatego Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką na adres: 45-805 Opole ul. Północna 10 na koszt własny. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu, zwrot możliwy jest tylko z dokumentem sprzedaży.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep FortiVit.pl przesyłki z reklamowanym produktem.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
6. Proces reklamacji odbywa się w oparciu o zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”,(Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.
2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni na wskazane przez Zamawiającego konto.

7. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚĆ
Sklep FortiVit.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
Ochrona danych osobowych
1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Centrum Naukowo Badawcze Ladrob oraz FortiVit.pl (zgodnie z Postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres fortivit@ladrob.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Firma Centrum Naukowo Badawcze Ladrob – właściciel serwisu www.FortiVit.pl- zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
– wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego FortiVit.pl
– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego FortiVit.pl
– przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres fortivit@ladrob.pl
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Aktualizuję…
  • Brak produktów w koszyku.